Nikon D610 er en realitet


Nikon kryber til korset og indrømmer, at D600 kameraet er behæftet med et dårligt image efter den omfattende omtale af "oliepletter på sensor" problematikken. Ingen tvivl om, at Nikon har et markant problem på hånden med de mange D600 ejere, der er tvunget til at sende deres D600 til rens - ofte 2-3 gange eller mere - for at få problemet reduceret.
Der vil altid komme fremmedelementer på sensor - uanset model, som vil kræve en rensning (som du også selv kan foretage). Men med D600 er omfanget af pletter ret omfattende, hvilket er med til at gøre den efterfølgende redigeringsproces meget langsom. Desuden medfører det øgede rensningsbehov, at man skal undvære sit kamera, hvilket er noget skidt, hvis man lever af at fotografere (og i det hele taget noget skidt).

Heldigvis er der mange D600, der ikke har dette problem. Men i forhold til antal solgte D600, så er andelen med problemet alt for høj - muligvis over 50%.

Nikon D610 skal rette op på dette image tab, der unden tvivl har ramt salget af D600.Hvad byder D610 så på i forhold til D600? Det kan ganske kort opsummeres til:

  • Antallet af kontinuerlige eksponeringer er øget fra 5.5 til 6 fps
  • Der er tilføjet en "Stille" funktion (Q), der sænker støjen fra spejlet under eksponeringen og dermed også hastigheden fra 6 fps til 3 fps
  • Forbedrede hvid-balance algortimer
  • En ny lukker-mekanisme
Dermed har D610 ikke et fuldt vejrforseglet hus, som rygtemagerne eller var rimelige sikker på, og det er forsat et 39-punkts Multi-CAM 4800 AF-system, der anvendes.

Lad mig løbe disse forbedringer igennem. De 3 første er en evolutionær udvikling, og er blot medtaget fordi det var muligt. Det er reelt kun introduktionen af en ny lukke-mekanisme, der ligger bag denne opdatering fra D600 til D610.

Af de første 3 evolutionære forbedringer synes jeg den forbedrede hvid-balance algoritme er interesant. Den skulle give en bedre og mere realistisk farvegengivelse under kunstige lysforhold samt bedre hudtoner. Det er jo absolut en forbedring, hvis du skyder JPG. Skyder du i RAW, så vil vi ofte alligevel foretage en hvidbalance korrektion i den efterfølgende redigering, men ingen tvivl om, at det er en fordel hvis udgangspunktet er mere "spot on".

De to andre opdateringer tillægger jeg mindre værdi. Nice to have! For den almindelige fotograf har de ingen betydning.

Prisen er endnu ikke kommunikeret, men mit gæt er en markedspris på 12.495 inkl. moms. 
0